HOFEKA Kft. 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.
Telefon: +36 1 261-6338 Email: hofeka@hofeka.hu

Általános kereskedelmi feltételek

Általános kereskedelmi feltételek

,mely a HOFEKA Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozik.

1. Az árajánlat érvényessége:

Az ajánlattevő (HOFEKA Kft.) által kiadott árajánlatok a kiadás dátumától számított 30 napig érvényesek, kivéve, ha annak lejáratát az ajánlattevő árajánlatában ettől eltérő időtartamban határozza meg.

2. Rendelés elfogadása:

A rendelések elfogadása csak a rendelés-visszaigazolással válik véglegessé. A megadott ajánlatokra és vevőink megrendeléseire az általános kereskedelmi feltételeink, illetve a rendelés visszaigazoláson meghatározott feltételek az irányadók. Egyedi, különleges feltételek csak írásban történt rögzítése és elfogadása esetén érvényesek. Rendelés lemondása vagy visszáruzás esetén, a megrendelésen szereplő termékek ellenértékének 80%-ának megfelelő sztornó díjat számítunk fel.

3. Szállítási határidő:

Az általunk jelzett szállítási határidők a megrendelés elfogadásától (rendelés-visszaigazolástól) számítva lépnek érvénybe. Szállítási késedelem a vevőket / megrendelőket a szerződéstől való elállásra nem jogosítja fel, kivéve, ha erről a megrendelés és visszaigazolás külön rendelkezik. A megrendelés teljesítése ellenkező kitétel hiánya esetén rész-szállítással is teljesíthető. Az elkészült termékek, kiértesítéstől számított 8 napon túli elszállítása esetén tárolási díjat számítunk fel, melynek napi mértéke a tárolt áruk ellenértékének 0,2%-a.

4. Szállítás módja:

Termékeink ára a gyártelepünkön történő átvétel esetére vonatkoznak! A megrendelt áru szállítása a vevő / megrendelő feladata saját költségére és kockázatára, kivéve, ha ettől eltérő megegyezés történt.

5. Fizetés módja:

100.000,- forint alatti rendelés esetén csak készpénzben, 100.000,- forint feletti rendelés esetén az áruk ellenértékének megfizetése történhet készpénzben, illetve folyamatos üzleti kapcsolat esetén külön megállapodás alapján banki átutalással is. Fizetési késedelem esetén a mindenkori banki alapkamat kétszeresét áll jogunkban a késedelem idejére felszámolni.

6. Garancia:

Termékeinkre a szállítástól számított 12 hónapig vállalunk garanciát. A vállalt garancia alapján a sérült, meghibásodott termékeket – ha a hiba a gyártási technológiából ered – kicseréljük. A cserével kapcsolatban felmerülő egyéb többletköltségek a vevőt terhelik. A garancia nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, amelyek a “Szerelési utasítás” be nem tartásából következnek be, vevő, ill. harmadik fél által végrehajtott módosítások, beavatkozások eredménye.

7. Tulajdonjog:

Termékeinkre a tulajdonjogot a teljes ellenérték kifizetéséig fenntartjuk.

8. Jogvita:

Jogvita esetén a PTK vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.